Villkor

Villkor mellan Gröna Kassen Sverige AB organisationsnummer 559008-1302 och dig som kund.

Abonnemang på matkasse: Du kan när som helst göra ändringar i ditt abonnemang på din matkasse fram till och med sista beställningstid. Vi tillämpar ingen annan bindningstid.

Matbutik: Köpet blir bindande när du genomfört ditt köp.

I matkassen ingår intebra att ha hemma” varor (t.ex. kryddor och olja etc).

För att få registrera dig som kund hos oss måste du ha fyllt arton (18) år eller att du har målsmans tillstånd.

På ”Mina sidor” kan du välja vilken dag du vill ha leverans (begränsat av vad som är möjligt att få i ditt område). Det är enkelt att avboka enskilda leveranser, pausa, avsluta eller ändra dina personliga uppgifter på ”Mina sidor”. Du kan dock inte ändra ditt personnummer. Vill du ändra det, kontakta oss på mail kundservice@gronakassen.se

Vid tekniska fel på ”Mina sidor”, var god försök igen. Vid brådskande ärenden skicka ett mail till boka@gronakassen.se för att göra ändringar, ange som ämne ”tekniskt fel”.

Leverans

Leveranstiderna kan komma att skilja sig åt beroende på i vilket område du bor. På ”Mina sidor” ser du vad som gäller för dig och vad du har att välja på. Det är viktigt att du som kund är hemma under de angivna leveranstiderna. Är du inte hemma vid leverans, kan våra chaufförer inte vänta på dig och vi tillämpar inte heller senare utkörning. Vi är som jultomten, har många kassar att leverera på en och samma kväll. Om du inte är hemma kommer vi att ringa och/eller SMS:a dig och berätta att vi lämnat av din kasse. Därefter kommer vi ställa din kasse på lämplig plats. Du kommer att debiteras för din kasse även om du inte är hemma och kan ta emot den.

I och med avlämnandet av kassen på din angivna adress går ansvaret för kassen över till dig som kund. Vi ersätter inga avlämnade kassar, exempelvis om de har blivit stulna, försvunna eller väderdrabbade.

Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är inte tillämplig beträffande Gröna kassens leveranser. Du har alltså ingen ångerrätt beträffande levererade kassar.

Vi levererar i olika postnummer områden, flyttar du mellan olika postnummer områden kommer dina beställningar att raderas och du behöver lägga in dem på nytt för de veckor som gäller för ditt nya postnummer. Gäller endast abonnemang på matkassen. För övriga köp i butiken väljer du själv leveransadress vid varje köp.

Orsaker vi inte kan råda över

Vi kan inte råda över allt, vid oförutsedda händelser och/eller besvärliga väderförhållanden kan kassen komma att levereras efter utsatt tid, det måste du som kund ha förståelse för. Vi ber om överseende med detta och ska försöka hinna meddela dig. Det är dock inte vår första prioritet, den är att leverera våra kassar så fort som möjligt. Vi hoppas du som kund uppskattar denna inställning.

Oförutsedd händelse kan inträffa vid planering, inköp, plockning, packning och hemkörning.

Vid oförutsedd händelse som gör att din kasse inte går att leverera under ordinarie leveranskväll, kommer vi kontakta dig för att berätta om vi kommer att kreditera hela leveransen och därmed ställa in den, eller om vi kommer köra ut den dagen efter.

Frysvaror

Gröna kassen använder sig av frysvaror. Vi kör kyl och frysvaror kylda eftersom vi beräknar att produkten skall användas inom några dagar och därmed inte skadas av upptining. Om varan vid leverans inte längre är fryst utan enbart kyld rekommenderar vi inte att varan fryses igen.

Allergier, överkänslighet och/eller intolerans

Kunden ansvarar för att läsa innehållsförteckningarna och själv bestämma om du kan/vill äta kassens innehåll. Gröna kassen har inget ansvar mot allergi och/eller överkänslighet, intolerans. Du kan efter eget kunnande och egna preferenser byta ut vissa varor.

Betalning

Välj det betalsätt du önskar. Kort eller faktura (mailfaktura). Dina pengar dras tidigast på leveransdagen eller någon dag senare (vid faktura gäller 10 dagar betalningstid). Betalas inte fakturan kommer en påminnelsefaktura att skickas ut som pappersfaktura där en miljöavgift tas ut på 30 kr + påminnelseavgift 50 kr. Totalt 80 kr i förseningsavgift. Vid önskan om faktura kommer sedvanlig kreditprövning ske.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning av påminnelsefakturan kan ärendet kommas att överlämnas till inkasso eller kronofogden. Kunden kommer att debiteras dröjsmålsränta med för var tid gällande referensränta plus 15% från och med första förseningsdag. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av din prenumeration eller för enskilda köp. Gröna kassen har rätt att välja om vi vill ställa in leveranser vid sen eller utebliven betalning.

Gröna kassen äger rätten att när som helst säga upp en kund och sluta leverera varor till denne utan att meddela i förväg. Gröna Kassen har rätt att låta orsak vara konfidentiell. Kunden kommer att via mail få veta att kontot är avslutat.

Kreditupplysning

Gröna kassen förbehåller sig rätten att kontrollera kunders personuppgifter och genomföra kreditupplysningar. Vi gör kreditupplysningar på slumpmässig basis och efter vårt interna säkerhetsprogram. I de fall betalningsanmärkningar finns eller Gröna kassen annars finner skäl till det gäller alltid förskottsbetalning.

Geografiska områden

Gröna kassen förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta sin uppstart i nya områden eller att med omedelbar verkan avsluta sina leveranser i områden som Gröna kassen inte längre finner ekonomiskt lönsamma eller av annan anledning vara hållbara enligt Gröna kassen. Skulle detta ske kommer Gröna kassen så snart det är möjligt att meddela kunder som påverkats samt återbetala eventuella pengar som inbetalats för leveranser som inte kommer utföras.

Felaktiga kunduppgifter

På Gröna kassen gör vi vårt bästa för att uppfylla dina förväntningar. Det är av yttersta vikt att dina kunduppgifter är uppdaterade. Du håller dem själv uppdaterade via ”Mina sidor”. Vi kommer inte ansvara för dina varor om fel kan härledas till felaktiga kunduppgifter, t.ex. men inte begränsat till fel angiven portkod, inaktuell leveransadress, felaktigt telefonnummer, vilka medför att vi inte kan leverera kundens varor på ett korrekt sätt.

Personuppgifter

Gröna kassen har rätt att använda dina personuppgifter för att upprätta ett kundregister samt för kommunikation/information för ärenden som rör Gröna kassen och dess produkter. Kunden samtycker till att vi samlar och hanterar uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Ändring av villkoren

Gröna kassen har rätt att i framtiden göra ändringar i dessa villkor, ändringar i bokningssystemet, ändringar av pris och av produkter.