Varför eko?

Ekologi

Att odla ekologiskt innebär en hållbar produktion med låg miljöpåverkan. De naturliga systemen ska respekteras och därför får kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) inte användas.Knoppar Det får heller inte finnas onödiga tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare eller färgämnen i ekologiska produkter.
Framtidens jordbruk ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt. I Sverige ökar ekologisk försäljning med ungefär 10 % varje år. Det är fantastiskt! Ändå står ekologiskt bara för 4 % av vår totala livsmedelsförsäljning. Vi tänker höja tempot! Vår kasse innehåller minst 90 % ekologiska varor, i snitt ligger vi på 95 %.

5 tunga argument att välja eko :)

1. Din hälsa
Den ekologiska maten innehåller sällan rester av otrevliga ämnen. Världens konventionella jordbruk använder enorma mängder skadliga kemikalier.Var rädd om din hälsa Det handlar om ämnen som ökar risken för cancer, rubbar dina hormoner eller gör att du kan få svårt att skaffa barn. Spår av dessa finns kvar i maten vi äter. Det är inte så enkelt att vi kan skölja bort giftet, det sitter ofta inuti. I EU:s senaste tester hittades hundratals rester av olika bekämpningsmedel i maten.

2. Bönderna
Arbetssituationen för bönder både i Sverige och resten av världen är betydligt bättre på ekologiska odlingar. Eftersom bonden slipper handskas med gifter i sin vardag. Många gifter som används utanför Europa är inte tillåtna i Sverige. Bönder på konventionella odlingar i syd drabbas värst av bekämpningsmedlen, särskilt inom banan, kaffe, vindruvor och exotisk frukt. Ofta finns inte tillräckliga skyddskläder och många blir sjuka och får bestående skador av gifterna. Om bönderna behöver skyddshandskar och skyddsmask när de odlar våra grönsaker, är det verkligen något vi vill stoppa i munnen?

3. Jorden
Jordarna utarmas av enorma kemikaliejordbruk och monokulturer.Rågfält Vi måste lösa en lång rad allvarliga problem, som övergödning av hav och sjöar, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, erosion och föroreningar i både maten och den omgivande miljön. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt. Ett stort steg på vägen är att använda ekologiska odlingsmetoder. Det finns många smarta lösningar som gör att ekobonden kan hantera skadedjur, svamp och ogräs – utan kemiska bekämpningsmedel. Ekobönderna väljer också tåligare växtsorter och odlar dem på olika platser från år till år. Det gör att risken för angrepp minskar.

4. Haven
Jordbruket läcker mängder av näring och kemiska bekämpningsmedel ner i vattendrag, sjöar och hav. Problemet är att hav och sjöar inte kan hantera all näring och gifter vilket gör att vissa arter gynnas, medan andra trängs bort. Resultatet är rubbade ekosystem i form av algblomning och döda havsbottnar. Ekobönder använder sig av betydligt mindre gödning och använder inte gifter i jordbruket.

5. Cocktaileffekten
Cocktaileffekten innebär att vi får i oss många olika kemikalier och gifter via föroreningar,Blandade tomater plast, mat med mera. Bland annat bekämpningsmedel, miljögifter och tillsatser. Hur alla dessa ämnen samverkar kallas cocktaileffekt. Svenska myndigheter menar att inte är någon fara, eftersom EU bedömer att gränsvärdena inte överskrids. Dock är gränsvärdena satta för ett bekämpningsmedel i taget. Hur en människa klarar av hundratals olika kemikalier från olika håll, varje dag, under en lång tid, vet en inte. Många forskare är kritiska, det är svårt att undersöka hur olika gifter samverkar. Ekologiska produkter är fria från syntetiska färgämnen, sötningsmedel och aromämnen. De har dessutom odlats utan gifter, så varför chansa?

Börja smått

Börja med att byta ut några varor till eko som kaffe, mejeriprodukter, bananer och citrusfrukter. Ett hett tips är att äta billigare varor men byta till eko t. ex byta paprikan mot vitkål och morotmorot lila weboch att byta ut köttet mot linser och bönor. Kolla noga i hyllan vissa ekovaror har samma pris som oekologiska, på flera varor är det inte så stor skillnad.
Visst, ekologiskt är lite dyrare men sanningen är att det är på bekostnad av vår miljö och vår hälsa som den ”vanliga maten” är billig. I dag lägger svenska hushåll cirka 13 % av sin inkomst på mat, på 50-talet lade hushållen 1/3 av inkomsten. Tänk om de stora kemikaliejordbruket skulle betala vad det egentligen kostar för vattenrening, utarmning av biologisk mångfald, hälsoskador, övergödning med mera. Det skulle bli superdyrt!

Läs mer på: www.krav.se, www.naturskyddsföreningen.se