Rättvisa

Social rättvisa

Gröna kassen vill ha en värld som våra barn och barnbarn kan leva i. Där människor tar hänsyn till varandra, djur och natur.Varje dag produceras stora mängder varor i utvecklingsländer, under bedrövliga arbets- och levnadsvillkor. Det är inte acceptabelt att människor far illa för att vi ska kunna köpa billig mat, dryck och andra produkter.Bananträd Det får aldrig vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter!
I vår globaliserade värld är det oerhört svårt att som konsument veta hur varor i butiken är producerade och av vem. Därför tycker vi att det är extra viktigt att handla rättvisemärkta produkter, som gynnar social, ekonomisk och demokratisk utveckling i utvecklingsländer. Ekologiska varor är också extremt viktigt ur ett rättviseperspektiv, även om flera ekologiska märkningar inte säger något om minimilön eller arbetsskydd, så har arbetare som t. ex jobbar med ekologiska bananer en betydligt bättre arbetsmiljö än de som arbetar med konventionella. I KRAV:s märkning ingår däremot socialt ansvar.

Klimaträttvisa

Människan exploaterar naturresurser i en rasande fart. Vilket leder till stormar, översvämningar och torka som förstör skördar och människors hem. Hav och sjöar förgiftas och dricksvatten förstörs. Medeltemperaturen på jorden höjs. Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop. Den genomsnittliga svensken lever över naturens tillgångar, men det är de i Syd som får betala för miljöförstöringen.

Räcker maten?

Nästan en miljard människor går och lägger sig hungriga varje dag. Det är fler personer än vad det någonsin varit. RågfältTekniken har gått framåt, vi producerar mer mat än någonsin och trots det räcker det inte till alla. Det finns flertalet anledningar till detta: Orättvisa handelsavtal, klimatförändringar som förstör skördar etc. En stor anledning är att vi i västvärlden äter för mycket kött. Animalieproduktionen har femdubblats sedan 1950-talet! Kött är den maten som kräver mest resurser för att framställas. Sedan 1960-talet har spannmålsproduktionen bara ökat, det hänger ihop med att vi äter mer animalieprodukter. En väldigt stor del av jordens åkerarealer går åt till att producera spannmål som vi matar boskapsdjuren med. 90 % av all importerad soja i EU används till foder åt djur, mat som hade kunnat mätta människor direkt.