Miljö

Miljöproblemen är ett faktum

Människan exploaterar naturresurser i en rasande fart. Vilket leder till stormar, översvämningar och torka som förstör skördar och människors hem. Hav och sjöar förgiftas och dricksvatten förstörs.klimatpåverkan
Medeltemperaturen på jorden höjs. Vad händer när vi inte har något rent vatten att dricka? Eller när alla jordar är uttjänta på grund av alla bekämpningsmedel som använts. Vad ska vi äta då?
Om alla skulle leva som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot och om alla skulle leva som de i USA skulle det behövas mer än fem jordklot. Miljön är i allra högsta grad en politisk fråga men det finns även mycket vi som vanliga jordmedborgare kan göra för att minska våra ekologiska fotavtryck. Maten är en stor del av vår miljöpåverkan.

Hållbar matproduktion!

Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta. Idag är vi långt ifrån en sådan produktion, för att klara av detta krävs en omställning till hållbara jordbruksmetoder. Ekologiskt jordbruk är ett stort steg i rätt riktning mot hållbar matproduktion. En annan viktig del är att dra ner på köttkonsumtionen. I en hållbar matproduktion krävs att vi äter maten själva och inte låter de gå igenom djuren först, då mycket av energin går förlorad.
Klimatpåverkan ifrån olika produkter
Läs mer på mat-klimat-listan

Vegetariskt- ekologiskt- säsong och närodlat

Det är inte lätt för den enskilda människa att veta vad som är bäst, närodlat eller ekologiskt? Att äta ekologiskt kött eller konventionella grönsaker? Hur ska en tänka egentligen?
Här är en enkel minnesregel: vego-eko-säsong-närodlat.Grönsakslåda Det gör störst skillnad för miljön, i den ordningen.
Vegetariskt
Att äta 100 % vegetarisk kost är det bästa du kan göra för att äta miljösmart. Djurhållning för köttproduktion är en av våra största klimatbovar och står för 18 % av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Mejerivaror, särskilt ost ligger inte särskilt långt efter. Gröna Kassen innehåller inga animaliska produkter, vi använder inte ägg eller mjölk-produkter.
Ekologiskt
Genom att välja ekologisk mat bidrar du till renare vatten och miljö. Det sprids inte giftiga kemikalier i naturen som utarmar åkrar och sipprar ner i grundvattnet. För en hållbar produktion krävs det att vi slutar förgifta vår miljö. Ja, det blir ofta lite dyrare men ett smart sätt att tjäna tillbaks de kronorna är att äta mer linser, bönor och rotfrukter.
Säsong
Att äta i säsong är smart av flera olika anledningar. Maten smakar mer, är fräschare och färskare, ofta billigare och din matlagning blir naturligt varierad. En tumregel är att det som det finns mycket av i butik och är billigt ofta är i säsong.
Närodlat
Närodlat gör inte så stor skillnad när det gäller miljön, då transporterna ofta inte är boven. De flesta livsmedel körs med båt och lastbil. Livsmedel med kort hållbarhet fraktas internationellt med flyg, det är ofta vissa exotiska frukter och färska bär. De har en stor miljöpåverkan och bör undvikas men generellt är det mycket viktigare att tänka på vad du äter, än vad det kommer ifrån. Det är alltså mer miljösmart att välja grönsaker ifrån andra sidan jorden än att köpa kött ifrån granngården.

Klimatet

Enligt FAO — FN:s livsmedelsorgan står transportsektorn inklusive flyg för 14 % och animaliesektorn för 18 % av de globala växthusgaserna. I jordbruket står animaliesektorn för 80 % av jordbrukets totala utsläpp av växthusgaser. Anledningen till att kött har så stor klimatpåverkan beror på att vi först odlar vegetabilier som djuret ska äta, för att sedan äta köttet. 70 % av åkerarealen globalt och i Sverige används för djurhållning (bete och foderproduktion). Svarta bönorSedan 1950-talet har konsumtionen av kött femdubblats och ökar hela tiden med väldig fart. Vilket kräver att nya åkermarker tas i anspråk, främst sker detta på södra halvklotet. Brasilien står för 26 % av världens produktion av soja. I Europa används 90 % av all importerad soja till foder. Äter vi vegetabilierna direkt istället för att låta det passera genom ett djur, blir klimatutsläppen avsevärt mindre.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och hur de samverkar.BlåbärI mänsklighetens historia har människan hjälpt till att öka den biologiska mångfalden, sedan mitten på 1900-talet har vi istället gått i motsatt riktning. Livsmedelsföretagen går mot att bli större och större och använder sig av en aktiv monokultur. I och omkring ett ekologiskt jordbruk finns cirka 30 % fler växter, fåglar och insekter än vid konventionell odling. Ekologiska bönder odlar också med större variation. Bra för miljön helt enkelt.

Matsvinn

Undersökningar visar att 20-40 % av ätbar mat i industriländer slängs.Pizza med sojafärs, vitlökssås och raw coleslaw Mycket slängs redan innan det hinner till konsumenten.Bland privatpersoner beror svinnet mestadels på att vi stirrar oss blinda på bästföre-datum istället för att lukta och smaka och att vi planerar våra inköp och måltider för dåligt. Gröna kassen sätter ihop och planerar måltiderna för att svinnet ska bli minimalt. Flera av rätterna går lätt att frysa eller använda som matlåda dagarna efter. Tycker du att det är svårt att välja rätt när du står i stormarknaden? Med vår kunskap hjälper vi dig till en hållbar livsstil!