Skrivet den av

Intressant kortfilm gjord av naturskyddsföreningen om sojaodlingens påverkan i bland annat Brasilien. Besprutningsmedel (som förbjudits i Sverige på 80-talet) förstör vattendrag och stora arealer mark. Människorna som jobbar på fälten och som bor i området blir sjuka.

Om vi skulle odla soja som människomat skulle det gå åt 10 gånger mindre mark, än om sojan först ska gå genom ett djur. Vi på Gröna Kassen använder nästan alltid ekologiska sojaprodukter. De flesta vi använder odlas också i Europa.

http://www.youtube.com/watch?v=dG3Y5csPTNY