Skrivet den av

Förslaget till nya näringsrekommendationer har presenterats. Över 100 forskare har und ersökt de aktuella vetenskapliga läget angående sambandet mellan det vi äter och sjukdomar.

Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) innehåller rekommendationer om hur mycket av enskilda näringsämnen som behövs för att kroppen ska utvecklas och fungera på bästa sätt, och om kostmönster som minskar risken för kostrelaterade sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer.

Den största ändringen är att de fokuserar mer på vilka matvanor som är bra för hälsan än betydelsen av enskilda näringsämnen.

Den omfattande genomgången av det aktuella vetenskapsläget har i de flesta fall inte gett anledning att ändra rekommendationerna. I några fall har rekommendationerna ändrats. Förslaget lägger till exempel mindre vikt vid hur mycket fett och kolhydrater man bör äta, och mer på vilken sorts fett och kolhydrater som är bra för hälsan och vilka som inte är det.

–  Rätt sorts fett innebär i praktiken att man väljer olja och margarin istället för smör, medan rätt sorts kolhydrater betyder mer fullkorn och fibrer och mindre socker och vitt mjöl, säger Irene Mattisson.

Läs mer på:

http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Nya-nordiska-naringsrekommendationer-lyfter-fram-helheten-i-kosten/